top of page
Screenshot-2023-09-28-at-13.02.51.webp

Päikesepaneelid hoone seinal

ACM Metal meeskonna poolt loodud fassaadilahendus Go Vertic paneb seni kasutuna seisnud seinapinnad elektrit tootma ning raha teenima.

Eestlaste roheidu Go Vertic pakub kaitset (loe: vaktsiini) elektri hinnatõusu vastu ja aitab vähendada hoonete süsinikujalajälge. Eraldi lahenduse on Go Verticu insenerid välja töötanud nii tööstus-, lao- ja büroohoonetele kui ka kortermajadele (sh avalikud- ja kõrghooned, suuremad eramud).

Üks paigaldamine, mitmekordne kasu
Kui tavaliselt oleme harjunud nägema päikesepaneele katusel või põllul, siis Go Vertic paneelidega fassaadi katmine tähendab kaks ühes efekti  – maja saab kvaliteetse seina ning samal ajal hakkab sein ka elektrit tootma.

Ühte lahendusse on pandud maailmatasemel alumiinium komposiitplaat ning elektrit tootev päikese-element. Nii ei tarbi hoone ainult elektrit, vaid toodab seda ise juurde. Fassaadikate sobib nii olemasolevate hoonete renoveerimiseks kui ka uute, energiatõhusate hoonete ehitamiseks,” selgitab Go Vertic seinala- hendust tootva ja paigaldava ettevõtte ACM Metal OÜ juht Kevin Kuusik.

Toodetud elektri saab hoone omanik äris või majapidamises ära kasutada ning ülejäägi võrku müüa kui see peaks tekkima. Eraldiseis- vate päikesepaneelidega võrreldes on Go Verticu pakutav lahendus esteetiliselt (visuaalselt) kaunis ja ökoloogiliselt efektiivseim. “Sama funktsionaalsus on peidetud juba fassaadimaterjali sisse – üks paigaldamine, aga mitmekordne kasu,” lisab Kevin Kuusik.

Investeeringu tasuvusaeg 10, eluiga 30+ aastat
Võimalusel oleks mõistlik teha kaks suurt tööd korraga, sest fassaadi/ seina kordategemine (uuendamine, renoveerimine, rekonstrueerimine) ja päikesepaneelide paigaldamine koos kätkeb endas pikas vaates suurt kokkuhoiuvõimalust.

Aastate lõikes on tegemist hea investeeringuga, ütleb Kevin Kuusik. “Investeeringu tasuvusaeg on hinnanguliselt 10 aastat. Paneelide garantiiaeg aga 30 aastat. Võimalik, et need kesta- vad oluliselt kauem – NASA viis päikese- paneelid Kuule eelmise sajandi 60nda- tel, need aga töötavad tänaseni.”

Investeeringu tasuvusaeg sõltub hoone kasutustüübist – nt büroohoonetele ja kortermajadele paigaldatava seinalahenduse puhul kasutab Go Vertic tulekindlat, A tuleklassiga päikesepaneeli, mis ei ole tuleohtlik.
Tootmis-, tööstus- või laohoonete jaoks on aga välja töötatud teistsugune lahendus kus ei ole tuletunldikkus nii oluline. Ühine on mõlemil juhul tipp- klassi viimistlus – see tähendab, et Go Vertic päikesepaneelid on kindla kujuga ja suurusega ning avade ümbrused viimistletakse komposiitmaterjaliga, nii et sein jääb täiesti ühtlane ning esteetiliselt ilus.

Go Verticu fassaadi paigaldamiseks sobivad enamik tüüpi seinad. Ilma- kaarte järgi võttes idast läände. Kagu-, lõuna- ja edelasuuna seinad suudavad kõige enam elektrit toota, ida- ja lääne- sein nendega võrreldes ligi 20 protsenti vähem.

Katusele paigaldatud päikesepa- neelidega võrreldes on seinapealsetel mõned päris tugevad eelised. Näiteks paistab seintele ka tõusev ja loojuv päike, ning talvel võimendab päikese mõju vastupeegeldus lumelt. Ehkki parim elektritootmise aeg on suvi, ei jää tootmine Go Verticu lahenduse puhul soiku ka talvel.

See, kas Go Verticu sein (toodetava elektri hulk on ette teada) katab ära kogu ettevõtte või hoones elavate inimeste energiavajaduse, sõltub juba tarbimisvajadusest ja harjumustest.

“Elu on näidanud, et tootmishoone peab võrgust elektrit juurde ostma, laohoone võib ise toodetud päikeseelektriga ära majandada küll,” selgitab Kevin Kuusik.

Kõik Go Verticu tasuvusanalüüsid on tehtud praegu kehtiva elektrihinna baasil ning teadmisega, et elektri hind Eestis kunagi ei kalline. Kuna on põhjust kahtlustada, et elektri hind langust- rendile ei pööra, võib Go Verticu paku- tava elektrit tootva seina investeering ennast märksa kiiremini ära tasuda.

Learn More
bottom of page